Một số chương trình phát sóng ngày 21-9

Thứ Hai, 21-09-2020, 00:47

06:00  Chào ngày mới

07:00    Balo du lịch: Công viên Suối mơ

08:50    Nghiêng 365: Độc đáo nghệ thuật múa mặt nạ truyền thống Hàn Quốc

09:00    Đời sống nghệ thuật: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

10:00    Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 

11:30    Thời sự    

12:50    Hộp thư truyền hình

13:45    Nói thẳng: Bệnh vô cảm trong xã hội hiện đại

16:00    Thanh âm còn mãi: Về miền ví dặm 

18:00    Năng lượng và Cuộc sống: Vướng mắc về phân biệt điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời mặt đất nối lưới

19:55    Điểm đến: Khám phá suối Kẹm

20:00    Giao thông kết nối: “Khai tử” dự án BT mới từ năm 2021

20:20    Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đẩy mạnh liên kết để nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế tập thể

20:45    Tạp chí Lao động và Xã hội: Lợi ích của BHYT học sinh, sinh viên

21:50    Bản tin thể thao

22:00    Thời sự