Một số chương trình phát sóng ngày 21-1

Thứ Năm, 21-01-2021, 02:00

06:00 Chào ngày mới

07:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Tích tụ ruộng đất -

Hướng đi nào cho người nông dân?

09:00 Luận đàm: Ðộng lực cho sự tăng trưởng

kinh tế Việt Nam 2021

10:00 Bình luận - phê phán: Lật tẩy những chiêu trò

chống phá Ðảng của các thế lực thù địch

11:10 Dấu ấn Ðại hội: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

để phát triển bền vững

11:30 Thời sự

13:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -

Biên niên sử truyền hình - năm 2005

15:00 Dân tộc và phát triển: Xây dựng nông thôn mới -

10 năm nhìn lại

16:00 Tin tức 16h

18:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Phục hồi

các doanh nghiệp nhỏ và vừa sau dịch Covid-19

18:15 45’ chiều

20:00 Truyền hình trực tiếp: Hào khí Việt Nam

vinh quang thời đại Hồ Chí Minh

22:00 Thời sự