Một số chương trình phát sóng ngày 21-1

Thứ Ba, 21-01-2020, 03:12

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Thưởng Tết: Những vấn đề đặt ra!

09:00 Dân tộc và Phát triển: Ổn định cuộc sống cho người dân di cư tại Tây Nguyên

10:30 Nhìn từ Hà Nội: WEF 2020: Vì một thế giới gắn kết và bền vững

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Bí mật đường biên giới (tập 8)

14:30 Giao thông kết nối: Khơi thông dòng vốn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

15:30 Chuyện ở cơ sở: Người đảng viên dân tộc Dao làm kinh tế giỏi

16: 45 Năng lượng và Cuộc sống: Côn Ðảo: Sức sống mới từ nguồn điện lưới

17:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ (tập 30)

18:00 Góc chuyện xưa: Ðèn tọa đăng

19:05 Phim truyện: Biển đời giông tố (tập 34)

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Phát huy vai trò của kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Tạo sự gắn kết và hiệu quả giữa quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ

20:45 Ðường tới tương lai: Ðổi mới giáo dục - Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

21:00 Phim truyện: I am Râu Quặp (tập 1)

22:00 Thời sự