Một số chương trình phát sóng ngày 2-7

Thứ Năm, 02-07-2020, 02:55

06:00    Chào ngày mới     

07:10    Đối ngoại và Hội nhập

07:45    Nông nghiệp chuyển động: Phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị

09:45    Phóng sự: Bảo tồn đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững

11:00    Tận hưởng bản sắc Việt: Côn Đảo - Thiên đường nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh

11:30    Thời sự    

13:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội - Bước tiến dân chủ trong Đảng

14:30    Doanh nghiệp thời hội nhập: Chia sẻ rủi ro hợp đồng trong bối cảnh Covid-19

15:30    Bình luận - Phê phán: Để phát triển du lịch quốc gia (kỳ 1)

18:00    Chuyển động số: Chuyển đổi số trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng

19:05    Phim truyện: Lời nói dối chân thật (tập cuối)

20:00    Kinh tế và dự báo: Khuynh hướng tiêu dùng của người Việt Nam đang thay đổi

20:15    Nhịp sống kinh tế 

20:30    Việc cần làm: Ô nhiễm kéo dài ở các làng nghề Hà Nội: Ai phải chịu trách nhiệm? (kỳ 1)

20:45    Điểm tựa tương lai: Hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu cách mạng

22:00    Thời sự