Một số chương trình phát sóng ngày 2-4

Thứ Sáu, 02-04-2021, 01:54

06:00 Chào ngày mới

07:00 Dân tộc và phát triển: Những người con ưu tú của bản làng

07:30 Nông nghiệp chuyển động: Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp

10:15 Năng lượng và cuộc sống: Phát triển công nghiệp khí bền vững

10:30 Nói thẳng: Vô cảm, nhẫn tâm - Nhìn từ câu chuyện khai báo gian dối khi chống dịch (kỳ 2)

11:30 Thời sự  

15:00 Môi trường và tài nguyên: Thuận thiên để phát triển bền vững

15:45 Giao thông kết nối: Cải tạo hạ tầng đường sắt từ gói 7.000 tỷ đồng

20:00 Ðối ngoại và Hội nhập: UNFPA cùng Việt Nam chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

20:20 Miền đông năng động

20:30 Bình luận - Phê phán: Phát huy giá trị của không gian nghệ thuật cộng đồng

22:00 Thời sự