Một số chương trình phát sóng ngày 19-9

Thứ Bảy, 19-09-2020, 02:33

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Balo du lịch: Cà phê hoa giấy
 
 07:45 Kinh tế và dự báo: Mua trực tuyến… thanh toán trực tiếp
 
 09:30 Dân tộc và phát triển: Giảm nghèo bền vững từ những mô hình nhỏ
 
 10:00 Đối ngoại và Hội nhập: Đẩy mạnh vai trò trung tâm của ASEAN
 
 10:45 Thế giới không phẳng: Làn sóng vô gia cư sau đại dịch
 
 11:30 Thời sự
 
 12:45 Điểm đến: Một ngày ở bản Hốc
 
 13:45 Đường tới tương lai: Áp lực thi cử và những hệ lụy
 
 14:30 Quy hoạch và xây dựng: Di dời nhà máy - cơ hội nào cho không gian công cộng?
 
 15:00 Thương trường và pháp luật: Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp: Nhìn từ Luật Doanh nghiệp 2020
 
 17:45 Phóng sự: Chuyện con nuôi Biên phòng trên miền cực bắc của Tổ quốc
 
 18:00 Ký sự miền trung: Mơ Hra - Rộn rã những vòng xoang
 
 18:15 45’ chiều
 
 19:00 Tự hào hàng Việt Nam: Nâng cao giá trị thương hiệu na Chi Lăng
 
 20:00 Khoa học & đời sống: Công nghệ phục vụ khám sức khỏe lưu động cho người dân
 
 20:20 Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đẩy mạnh bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương
 
 20:30 Chuyện ở cơ sở: Chuyện người giữ đất
 
 20:45 Sống khỏe: Tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa Covid-19