Một số chương trình phát sóng ngày 18-9

Thứ Sáu, 18-09-2020, 03:18

06:00 Chào ngày mới  

07:10 Vì một Việt Nam hùng cường: Chống lãng phí

trong sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước

09:00 Luận đàm: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới:

Cần tính toán thận trọng

09:30 Ký sự miền trung: Quyền thuật trong võ cổ truyền Bình Ðịnh

11:30 Thời sự  

13:30 Tạp chí Lao động và Xã hội:

Giải quyết khủng hoảng việc làm cho thanh niên

14:30 Kinh tế và dự báo: Mua trực tuyến… thanh toán trực tiếp

15:45 Nông nghiệp chuyển động: Bảo vệ, khôi phục

rừng ven biển gắn với phát triển sinh kế cho người dân

16:00 Dân tộc và phát triển: Hà Giang phát triển

nghề truyền thống tạo sinh kế cho đồng bào

18:00 Chuyện đời thường: Người lưu giữ thơ Hàn

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -

Biên niên sử truyền hình - năm 1982

20:00 Quy hoạch và xây dựng: Di dời nhà máy -

cơ hội nào cho không gian công cộng?

20:20 Miền Ðông năng động: Thu hút FDI:

Vượt dòng nước ngược

20:30 Bình luận - Phê phán: Cảnh giác với những thủ đoạn

tuyên truyền chống phá thế hệ trẻ hiện nay

20:45 Gương mặt cuộc sống:

Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn