Một số chương trình phát sóng ngày 18-9

Thứ Tư, 18-09-2019, 02:36

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng

07:45 Cải cách hành chính: Nghị quyết 50: Hoàn thiện thể chế, thu hút FDI

10:15 Tác giả - Tác phẩm: Nhà văn Khiếu Quang Bảo và tiểu thuyết "Sống trong bí tích"

11:30 Thời sự

13:15 Nhìn từ Hà Nội

14:30 Luận đàm: Quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách

15:00 Chuyển động truyền thông

15:30 Kinh tế và dự báo: Thương hiệu quốc gia - Cần chiến lược mới

15:55 Góc nhìn văn hóa: Phát triển lực lượng biên đạo múa trẻ, tài năng cho múa Việt Nam đương đại

18:00 Thương trường và Pháp luật: Giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp nào hiệu quả?

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:20 Chuyện ở cơ sở: Lá cờ đầu ở phường Thanh Sơn

20:30 Vấn đề và sự kiện: Những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản hiện nay

21:00 Phim truyện: Ðò dọc - (tập 6)

22:00 Thời sự