Một số chương trình phát sóng ngày 18-2

Thứ Năm, 18-02-2021, 03:15

06:00 Chào ngày mới

07:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

07:45 Chuyện ở cơ sở: Gia Phú giúp dân làm giàu

09:30 Thanh âm còn mãi: Xuân về trên rẻo cao

10:30 Đường tới tương lai: Đặt hàng sinh viên nghiên cứu khoa học

11:30 Thời sự

13:40 Đời sống nghệ thuật: Đảng đã cho ta một mùa xuân

14:15 Nói thẳng: Câu chuyện sính ngoại

15:00 Dân tộc và phát triển: Những bản tình ca của núi rừng

15:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Đào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới

16:10 Môi trường và tài nguyên: Nỗ lực giảm thiểu hệ quả tác động từ thiên tai

20:25 Điểm đến: Danh thắng hòn Chồng Nha Trang

20:30 Việc cần làm: Điện Biên cần sớm ổn định cuộc sống người dân

22:00 Thời sự