Một số chương trình phát sóng ngày 17-9

Thứ Ba, 17-09-2019, 03:35

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Phú Thọ khơi dậy khả năng lao động cho người khuyết tật trí tuệ

09:10 Góc nhìn văn hóa: Phát triển lực lượng biên đạo múa trẻ, tài năng cho múa Việt Nam đương đại

10:15 Vì môi trường bền vững: Thực trạng và phương pháp xử lý rác thải hiện nay

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Bản Thái bên dòng sông Giăng

15:30 Thủ đô ngày mới

18:00 Tài chính Ngân hàng

18:15 Phụ nữ Việt Nam: Giải bài toán lao động nữ nhập cư tại Hà Nội

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản nhìn từ Sơn La

20:20 Hộp thư truyền hình

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở

20:45 Ðường tới tương lai: Dạy kỹ năng sống cần dạy những gì?

21:00 Phim truyện: Ðò dọc (tập 5)

22:00 Thời sự