Một số chương trình phát sóng ngày 17-5

Chủ Nhật, 17-05-2020, 04:34

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

07:45 Quy hoạch và xây dựng: Khốn đốn vì dự án treo

09:00 Ca nhạc: Núi rừng vang mãi tiếng hát ơn Người

09:30 Luận đàm: Bác Hồ với công tác cán bộ

10:45 Nhìn từ Hà Nội: Bài học từ chiến thắng phát-xít trong bảo vệ hòa bình thế giới

11:00 Thủ đô ngày mới: Phòng lưu niệm và bài sử ca đặc biệt về Bác Hồ

11:30 Thời sự

14:45 Tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng

15:00 Môi trường và Tài nguyên: Ứng phó với tình trạng đảo nhiệt đô thị

18:00 Sông nước - Miệt vườn: Ðổi thay trên bến Vàm Lũng

18:15 45’chiều

19:55 Nghiêng 365

20:00 Ðời sống nghệ thuật: Nhạc sĩ Dân Huyền với bài hát "Bên lăng Bác Hồ"

20:30 Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

22:00 Thời sự