Một số chương trình phát sóng ngày 17-2

Thứ Tư, 17-02-2021, 03:19

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ðời sống nghệ thuật: Ðảng đã cho ta một mùa xuân

07:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới

10:00 Muôn màu cuộc sống: Những vũ điệu sôi động ở phố đi bộ Hà Nội

11:30 Thời sự

13:40 Khoa học và Ðời sống: Khoa học và công nghệ trong phòng, chống Covid-19

15:20 Góc chuyện xưa: Xuân sang nhớ lời thơ Bác

16:10 Dân tộc và phát triển: Những bản tình ca của núi rừng

18:15 45’ Chiều

20:00 Môi trường và Tài nguyên: Nỗ lực giảm thiểu hệ quả tác động từ thiên tai

20:25 Ðiểm đến: Làng tre Phú Xuân

20:30 Chuyện ở cơ sở: Gia Phú giúp dân làm giàu

20:45 Nói thẳng: Câu chuyện sính ngoại

22:00 Thời sự