Một số chương trình phát sóng ngày 16-4

Thứ Sáu, 16-04-2021, 02:36

06:00 Chào ngày mới  

07:00 Dân tộc và phát triển: Ðể di sản văn hóa thành tài sản

10:45 Bình luận - phê phán: Mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Quốc hội

11:30 Thời sự  

14:30 Việt Nam - đất nước - con người: Hồn Việt nơi Biển Hồ Cam-pu-chia

15:45 Giao thông kết nối: Vấn nạn xe quá tải và những vấn đề đặt ra

16:00 Tin tức 16h

18:00 Kinh tế và dự báo: Cải cách thể chế, tận dụng hiệu quả các FTA để có tăng trưởng bứt phá

18:15 45’ chiều

19:45 Vẻ đẹp cuộc sống: Nghệ nhân dân gian

Ðào Bạch Linh - Người giữ hồn chiếu xẩm Hải Phòng

20:20 Miền đông năng động

20:30 Bình luận - Phê phán: Mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Quốc hội - kỳ 2

20:45 Chuyện đời thường: Nồi cháo nghĩa tình cho người bệnh nghèo ở Sóc Trăng.

22:00 Thời sự