Một số chương trình phát sóng ngày 15-9

Thứ Ba, 15-09-2020, 01:52

06:00    Chào ngày mới

07:10    Thương trường và pháp luật: “Thuốc” trị chuyển giá

09:00    Dân tộc và phát triển: Hà Giang phát triển nghề truyền thống tạo sinh kế cho đồng bào

10:00    Thủ đô ngày mới: Hà Nội xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

10:45    Ký sự miền trung: Quyền thuật trong võ cổ truyền Bình Định

11:30    Thời sự    

14:30    Giao thông kết nối: Bắc Ninh bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

15:30    Chuyện ở cơ sở: Xã hội hóa phòng, chống Covid -19 tại Đa Tốn

18:00    Góc chuyện xưa: Những chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

18:15    45’ Chiều

20:00    Nông nghiệp chuyển động: Bảo vệ, khôi phục rừng ven biển gắn với phát triển sinh kế cho người dân

20:20    Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể

20:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Sức bật mới cho vùng biên

20:45    Đường tới tương lai: Áp lực thi cử và những hệ lụy

22:00    Thời sự