Một số chương trình phát sóng ngày 15-11

Chủ Nhật, 15-11-2020, 01:42

06:00  Chào ngày mới

07:00    Balo du lịch: Café Ken House

07:30    Sống khỏe: Hen phế quản - căn bệnh mùa đông

09:00    Tình yêu từ Hà Nội

09:30    Luận đàm: Cân bằng xuất  nhập khẩu - giải pháp cho phục hồi kinh tế hậu Covid-19

10:00    Phim tài liệu: Là con một nhà

11:30    Thời sự     

12:50    Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở

13:00    Góc nhìn văn hóa: Kịch lịch sử, một thách thức với người sáng tác và dàn dựng

15:00    Môi trường và Tài nguyên: Chung quanh Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

18:00    Sông nước - Miệt vườn: Mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm

18:15    45’ chiều

19:50    Người tốt - Việc tốt

20:00    Đời sống nghệ thuật: Nhà văn Vũ Tú Nam với những tác phẩm nổi tiếng

20:45    Chuyến xe mê ly: Bún nước lèo Sóc Trăng

22:00     Thời sự