Một số chương trình phát sóng ngày 14-1

Thứ Ba, 14-01-2020, 02:34

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Thương mại điện tử: Những cuộc đua khốc liệt!

09:00 Dân tộc và phát triển: Phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:30 Nhìn từ Hà Nội: Bước leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: Ngăn chặn nợ xấu ngân hàng từ các dự án BOT

15:30 Chuyện ở cơ sở: Khi đảng viên đi trước

16:45 Năng lượng và Cuộc sống: Phát triển hệ thống điện lưới thông minh: Cân bằng công suất và điện năng

18:00 Góc chuyện xưa: “Ba sẵn sàng” - Những giá trị còn mãi

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Khắc phục lỗ hổng trong việc kỷ luật cán bộ, đảng viên

20:45 Đường tới Tương lai: Tranh biện - Công cụ thúc đẩy học tập trong giáo dục hiện đại

22:00 Thời sự