Một số chương trình phát sóng ngày 13-12

Thứ Sáu, 13-12-2019, 04:16

06:30 Thời sự

07:15 Cải cách hành chính: Bắc Ninh những cải cách hướng đến doanh nghiệp

10:15 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:30 Thời sự

12:50 Hộp thư truyền hình

13:30 Ca nhạc: Góc trời quê hương

15:00 Thắp sáng niềm tin: Hạnh phúc từ “Ngôi nhà tranh giấy xoắn”

17:45 Sông nước - Miệt vườn: Về Rộn ràng làng nghề đan đát Phước Long

18:00 Lao động và xã hội: Hiệu quả trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

18:15 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Quy hoạch và xây dựng: Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản

20:20 Năng lượng và Cuộc sống: Đóng góp của ngành điện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

20:30 Bình luận - Phê phán: Giải cứu điện ảnh bằng cách nào?

20:45 Ký sự miền trung

22:00 Thời sự