Một số chương trình phát sóng ngày 12-7

Chủ Nhật, 12-07-2020, 02:33

06:00    Chào ngày mới     

07:10    Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

07:45    Quy hoạch và xây dựng: Bất động sản nông nghiệp - Cần có thị trường đúng nghĩa

09:00    Ca nhạc: Tác phẩm mới

09:30    Luận đàm: Chính quyền đô thị, nhu cầu tất yếu

10:45    Nhìn từ Hà Nội: Quan hệ chiến lược Iran - Trung Quốc

11:00    Thủ đô ngày mới: Hà Nội sẵn sàng chuyển đổi số

11:30    Thời sự     

12:00    Phim truyện: Thanh xuân không hối hận - Tập 3

15:00    Môi trường và Tài nguyên: Trách nhiệm với môi trường trong vấn đề rác thải

15:45    Nói thẳng: Đấu tranh với tình trạng “Mất bò mới lo làm chuồng”

17:00   Phim truyện: Không nhân nhượng - Tập 64

18:00    Sông nước - Miệt vườn: Tam Giang - Dòng sông huyền thoại

18:15    45’ chiều

19:05    Phim truyện: Họa mi trong mưa - Tập 7

19:55    Nghiêng 365: Nghệ thuật bonsai Nhật Bản

20:00   Cơ hội lịch sử vận nước ngàn năm

21:00   Phim truyện: Khép lại quá khứ - Tập 19

22:00    Thời sự