Một số chương trình phát sóng ngày 12-1

Thứ Ba, 12-01-2021, 05:29

06:00 Chào ngày mới

07:00 Khoa học và Ðời sống: Nhân lực chất lượng cao về AI: Thiếu nhưng khó

08:50 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục

11:30 Thời sự

13:00 Thanh âm còn mãi: Khúc ca người lính

14:30 Phim tài liệu: Nhiệm kỳ Ðại hội XII - Ðổi mới và phát triển (tập 4): Hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng Chính phủ kiến tạo

16:10 Vì một Việt Nam hùng cường: Ðạo đức cách mạng trong giai đoạn mới (phần 2)

17:50 Nhịp sống kinh tế: Giá chung cư Hà Nội dự kiến tăng 4-6%

18:00 Giao thông kết nối: Nối đường sắt với cảng biển giảm chi phí logistics

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2003

20:00 Dân tộc và phát triển: Hiệu quả từ các chương trình, chính sách dân tộc

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Cảnh giác với các luận điệu sai trái trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng

22:00 Thời sự