Một số chương trình phát sóng ngày 12-1

Chủ Nhật, 12-01-2020, 02:41

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

07:45 Quy hoạch và xây dựng: Quy hoạch phát triển công nghiệp: Thắt chặt lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng

09:00 Tác phẩm mới

09:30 Luận đàm: Chính quyền đô thị: cần mô hình phù hợp

10:20 Đối ngoại và hội nhập

10:45 Nhìn từ Hà Nội: Bước leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

11:00 Thủ đô ngày mới

11:30 Thời sự

12:45 Phóng sự: Phát triển hạ tầng giao thông - Cần Thơ xứng tầm thành phố động lực

14:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nghề nuôi nghêu ở biển Ba Động

15:00 Vì môi trường bền vững: Nhìn từ COP 25 - khó khăn trong ứng phó biến đổi khí hậu

18:00 Sông nước - Miệt vườn: Nghề làm bánh phồng tôm vào Tết

18:15 45’ chiều

19:55 Nghiêng 365: Công nghệ tự động hóa có khả năng ứng tác hài kịch

22:00 Thời sự

23:05 Doanh nghiệp thời hội nhập: Tác động chuyển đổi số đến năng suất chất lượng doanh nghiệp