Một số chương trình phát sóng ngày 11-6

Thứ Hai, 17-06-2019, 11:02

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng cho người khuyết tật

09:10 Góc nhìn văn hóa: Người viết trẻ với đề tài lịch sử

10:15 Vì môi trường bền vững

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Chùa Long Ðọi Sơn và thông điệp từ văn bia cổ

15:30 Thủ đô ngày mới: Quản lý dân cư bằng bản đồ số

18:00 Tài chính Ngân hàng: Chủ động chính sách tài chính trước diễn biến xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc

18:15 Phụ nữ Việt: Người mẹ của những đứa trẻ mắc bệnh EB

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Bắc Giang nâng cao chất lượng vải thiều niên vụ 2019

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nam Ðịnh phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

20:45 Ðường tới tương lai: Vị thế trường tư