Một số chương trình phát sóng ngày 11-1

Thứ Hai, 11-01-2021, 01:17

06:00      Chào ngày mới  

07:00      Thủ đô ngày mới: Công khai giá niêm yết các dịch vụ y tế

07:30      Quy hoạch và xây dựng: Bài toán dư thừa trụ sở sau sáp nhập

11:10      Dấu ấn Ðại hội: Kháng chiến thắng lợi - kiến quốc thành công

11:30      Thời sự

13:00      Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 2002

16:00      Tin tức 16h

17:45      Góc bếp quê nhà: Mì Quảng

17:50      Nhịp sống kinh tế: Rủi ro trong xuất, nhập khẩu mặt hàng gỗ tăng cao

18:00      Năng lượng và cuộc sống: Siết chặt quản lý các công trình thủy điện

18:15      45’ Chiều

19:45      Vẻ đẹp cuộc sống: Người giữ lửa cho nghề tinh hoa đất Hà thành

20:00      Vì một Việt Nam hùng cường: Ðạo đức cách mạng trong giai đoạn mới - phần 2

20:20      Người tốt - việc tốt

20:25      Ðiểm đến: Làng cổ Hùng Lô

20:30      Bình luận - Phê phán: Giữ vững thể chế để đất nước tiếp tục phát triển

20:45      Tạp chí Lao động và xã hội: Chuyển đổi số - Cơ hội phát triển giáo dục nghề nghiệp

22:00      Thời sự