Một số chương trình phát sóng ngày 10-7

Thứ Sáu, 10-07-2020, 01:46

06:00 Chào ngày mới  

07:30 Ðiểm tựa tương lai: Sáng tạo để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

08:50 Ðiểm đến: Ðộng Từ Thức

09:30 Ký sự miền trung: Trăm năm cổ viện Chàm

10:45 Chuyển động số: VNPT IT trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

11:30 Thời sự  

14:30 Kinh tế và dự báo: Tăng trưởng đi chệch mọi kịch bản

15: 45 Nông nghiệp chuyển động: Ðồng bằng sông Cửu Long phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm

18:00 Chuyện đời thường: Tranh nghệ thuật độc đáo của cô gái khuyết tật

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1975 (Phần 2)

20:00 Quy hoạch và xây dựng: Bất động sản nông nghiệp - Cần có thị trường đúng nghĩa

20:30 Bình luận - Phê phán: Không thể xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật Việt Nam

20:45 Gương mặt cuộc sống: Ngôi sao sáng của ca trù

22:00 Thời sự