Một số chương trình phát sóng ngày 10-10

Thứ Bảy, 10-10-2020, 03:06

06:00      Chào ngày mới  

07:45      Kinh tế và dự báo: Thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

09:30      Dân tộc và phát triển: “Thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

10:00      Ðối ngoại và hội nhập: 1.400 doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư ở Việt Nam

10:45      Thế giới không phẳng: Nền kinh tế ban đêm - Một động lực phát triển kinh tế

11:30      Thời sự

12:45      Ðiểm đến: Ðộc đáo bánh đúc Bắc Giang

13:45      Ðường tới tương lai: Học theo chương trình mới

14:00      Góc nhìn văn hóa: Quyền văn hóa - Góc nhìn từ dấu ấn bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

18:00      Ký sự miền trung: Quảng Nam, chú trọng phát triển vùng đông

18:15      45’ chiều

19:00      Tự hào hàng Việt Nam: Phát triển kênh phân phối đưa hàng Việt truyền thống đến người tiêu dùng

20:00      Khoa học và Ðời sống: Công nghệ bảo tồn, phát triển nguồn gien quý

20:20      Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Ðổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng

20:30      Chuyện ở cơ sở: Chuyện giúp dân vượt qua đại dịch ở Tam Ðảo

20:45      Sống khỏe: Con đường lây truyền sốt xuất huyết

22:00     Thời sự