Một số chương trình phát sóng ngày 1-7

Thứ Tư, 01-07-2020, 02:05

06:00 Chào ngày mới

07:10 Khoa học và Đời sống: Công nghệ mới trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu
 
 09:30 Ca nhạc: Tình yêu từ Hà Nội
 
 11:30 Thời sự
 
 13:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1973
 
 14:30 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị
 
 14:45 Chuyện ở cơ sở: “Dân vận khéo” ở Phương Mai
 
 16:00 Luận đàm: Bất cập cung cầu trên thị trường thịt lợn
 
 17:00 Phim truyện: Không nhân nhượng - Tập 53
 
 18:15 45’ Chiều
 
 19:05 Phim truyện: Lời nói dối chân thật - Tập 43
 
 19:55 Điểm đến: Ngày hội Gia đình tại làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam
 
 20:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Chia sẻ rủi ro hợp đồng trong bối cảnh Covid-19
 
 20:15 Nhịp sống kinh tế
 
 20:30 Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Chống suy thoái phải gắn với việc giải quyết bức xúc trong dân
 
 20:45 Cải cách hành chính: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp với thủ tục hành chính
 
 21:00 Phim truyện: Khép lại quá khứ - Tập 8
 
 22:00 Thời sự