Một số chương trình phát sóng ngày 1-4

Thứ Tư, 01-04-2020, 04:06

06:00 Chào ngày mới

07:10 Khoa học và Ðời sống:Ứng dụng công nghệ sản xuất vải kháng khuẩn

09:00 Tác phẩm mới

10:00 Thương trường và Pháp luật: Chính sách về Gia hạn, giãn nộp thuế trước dịch Covid - 19

10:45 Sông nước - Miệt vườn: Cần Thơ dấu xưa nét cổ

11:30 Thời sự

13:30 Bình luận - Phê phán: Ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để xâm phạm đời tư

14:30 Nông nghiệp chuyển động: ÐBSCL phát triển kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến theo quy mô công nghiệp

16:00 Ðời sống nghệ thuật: Bài hát "Niềm tin chiến thắng" Khúc khải hoàn của người yêu thể thao Việt

18:15 45’ chiều

19:55 Ðiểm đến: Ðặc sản bánh gai Tứ Trụ

20:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Xuất nhập khẩu trực tuyến: Tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp

20:30 Tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng: Chống tham nhũng - Bước đột phá hiệu quả trong xây dựng chỉnh đốn Ðảng

20:45 Cải cách hành chính: Chỉ thị số 11/2020: Kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp

22:00 Thời sự