Một số chương trình phát sóng ngày 1-3

Thứ Hai, 01-03-2021, 01:15

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Đối ngoại và Hội nhập: Đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 
 07:45 Muôn màu cuộc sống: Dũng sĩ tỏi chế - Lan tỏa lối sống xanh
 
 10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Bình yên Rú Chá
 
 11:30 Thời sự  
 
 15:00 Khoa học và Đời sống: Những người đi tìm vi-rút
 
 15:45 Kinh tế và dự báo: Kinh tế Việt Nam - Triển vọng phục hồi và tăng tốc trong trung hạn
 
 18:00 Năng lượng và Cuộc sống: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về tăng trưởng năng lượng tái tạo
 
 18:15 45’ Chiều
 
 20:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ
 
 20:20 Người tốt - Việc tốt
 
 20:25 Điểm đến: Bánh dân gian Cồn Sơn
 
 20:30 Bình luận - Phê phán: Khôi phục, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống (Kỳ 1)
 
 20:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực việc làm
 
 22:00 Thời sự