Một số chương trình phát sóng ngày 1-12

Thứ Ba, 01-12-2020, 03:07

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Những "kẽ hở" trong cấp phép khai thác mỏ

09:00 Dân tộc và phát triển: Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang

10:00 Thủ đô ngày mới: Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm

10:45 Ký sự miền trung: Trăm năm giếng cổ

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối:

5.000 km đường cao tốc, nỗ lực cho một mục tiêu

15:30 Chuyện ở cơ sở: Ðổi thay ở Dồm Cang

17:45 Bay bổng phương Nam: Tây Ðô

18:00 Góc chuyện xưa: Giải mã kế hoạch CM12: Ðỉnh cao nghệ thuật phản gián

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1992

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Ðầu ra ổn định cho cây vụ đông

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Phát huy vai trò cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

20:45 Ðường tới tương lai: Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo

22:00 Thời sự

22:45 Phóng sự: Phát triển Ðảng trong đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng