Thêm hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thứ Tư, 24-07-2019, 17:24

NDĐT - Ngày 24-7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, đã huy động được tổng cộng 7.021 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn bảy năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn bảy năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,46%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 971 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,51%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-07-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 130.873,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B