Thêm 7.450 tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Thứ Sáu, 12-06-2020, 09:50
Một phiên đấu thầu TPCP điện tử.

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 10-6 đã huy động được tổng cộng 7.450 tỷ đồng, với lãi suất huy động giảm tại kỳ hạn 5 năm và tăng tại kỳ hạn 10 năm, 15 năm.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,92%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-6-2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 5 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-6-2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-6-2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 67.693 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B