Thêm 1.200 tỷ đồng đầu tư vào TPCP bảo lãnh

Thứ Hai, 16-09-2019, 16:33

NDĐT - Ngày 16-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành và đã huy động được 1.200 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên dự thầu, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,4%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-9-2019).

Sau hai phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh kể từ đầu năm 2019 tại HNX, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 1.822 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ thành công đạt 72,8%.

X.B