Tạo điều kiện để Luật Chứng khoán 2019 đi vào cuộc sống

Thứ Ba, 16-06-2020, 17:39
Quang cảnh Hội nghị ngày 16-6. (Ảnh: DT)

NDĐT – Thông qua việc giới thiệu Luật Chứng khoán mới và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính và UBCKNN mong muốn công chúng đầu tư, các doanh nghiệp nắm bắt rõ và đầy đủ những nội dung chính của Luật, qua đó tạo điều kiện để Luật Chứng khoán 2019 đi vào cuộc sống - Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn chia sẻ.

Chia sẻ trên được đưa ra tại “Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán năm 2019 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức vào ngày 16-6.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, Luật Chứng khoán mới tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán (TTCK), góp phần cải thiện chất lượng nguồn cung, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước trên TTCK, giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả.

“Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng niềm tin của thị trường. Qua đó, khuyến khích mạnh mẽ tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên TTCK, tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả hơn cho nền kinh tế” – Phó Chủ tịch UBCKNN nói.

Cũng tại Hội nghị, UBCKNN đã trình bày chi tiết về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán để lấy ý kiến trao đổi đóng góp từ các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Theo đó, Dự thảo Nghị định gồm 269 Điều và 9 Chương quy định chi tiết về: Chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai; Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; Đăng ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, thành viên của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp; Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh, văng phòng đại diện, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được Bộ Tài chính, UBCKNN nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, góp phần hoàn hiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ về chứng khoán và TTCK, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn nói.

KHÁNH GIANG