Lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt gần 19,9 nghìn tỷ đồng

NDĐT - Ngày 15-5, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đến ngày 25-4, đã có 352 công ty niêm yết HNX công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; trong đó, 313 doanh nghiệp đạt kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.886,1 tỷ đồng, tăng 2.283,6 tỷ đồng (13%) so năm 2017.  (15/05/2019)

TIN BÀI KHÁC