94% doanh nghiệp châu Âu muốn duy trì và tăng đầu tư tại Việt Nam

NDĐT - Ngày 6-11, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý 3 - 2018. Theo đó, có đến 94% doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoặc tăng mức đầu tư tại Việt Nam. (06/11/2018)

TIN BÀI KHÁC