Cơ sở tăng, giao dịch phái sinh giảm

NDĐT - Trong tháng 2, VN30 Index bắt đầu tăng nhanh trở lại, đạt 939,47 điểm vào ngày 25-2, đây cũng là mức điểm cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 11-2018. Do đó khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh trong tháng 2 cũng giảm so với tháng 1, đạt 1,6 triệu hợp đồng, giảm 42,84% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt gần 110.000 hợp đồng/phiên, giảm 10,88% so với tháng trước. (08/03/2019)

TIN BÀI KHÁC