Nhiều mã giao dịch được cấp mới trong tuần qua

Thứ Bảy, 06-02-2021, 07:55
Công ty cổ phần Mai Động được cấp mã giao dịch MDD.

Ngày 6-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần trung tâm đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Cấp mã CST cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2021/GCNCP-VSD ngày 4-2-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333862210

Fax: 0333863945

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

Mã ISIN: VN000000CST2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 42.846.773 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 428.467.730.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5-2-2021, VSD nhận lưu ký số Ccổ phiếu đăng ký trên.

* Lưu ý: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV đăng ký giao dịch cổ phiếu CST trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CST được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã MDD cho Công ty cổ phần Mai Động

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 07/2021/GCNCP-VSD ngày 4-2-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Mai Động cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Mai Động

Trụ sở chính: Số 310 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.633.0991

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mai Động

Mã chứng khoán: MDD

Mã ISIN: VN000000MDD7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký:

15.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký:

150.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5-2-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Mai Động đăng ký giao dịch cổ phiếu MDD trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MDD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ KBSV

Ngày 3-2-2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) số 16/GCNTVBT-2 cho KBSV như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

2. Trụ sở chính: Tầng G, tầng M, tầng 2 và tầng 7, tòa nhà Skycity, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc

5. Vốn điều lệ: 1.675.020.900.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm tỷ không trăm hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng)

6. Điện thoại: 024. 3776 5929       

7. Fax:  024. 3776 5928

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 32/GCN-UBCK ngày 25-4-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 3-2-2021, thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông PARK CHUNSOO - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

Cấp mã MVN cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2021/GCNCP-VSD ngày 4-2-2021 cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:

Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime Corporation

Trụ sở chính: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  024 35770825 - 29                  

Fax: 024 35770850

Vốn điều lệ: 12.005.880.000.000 đồng

- Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

- Mã chứng khoán:   MVN

- Mã ISIN: VN000000MVN8

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 1.200.588.000 cổ phiếu (Một tỷ hai trăm triệu năm trăm tám mươi tám nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 5.420.900 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.195.167.100 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 12.005.880.000.000 đồng (Mười hai nghìn không trăm lẻ năm tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá  đã đăng ký: 54.209.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 11.951.671.000.000 đồng

 Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu MVN  phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 8-2-2021.

Chuyển quyền sở hữu 800 nghìn cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 287/UBCK-PTTT ngày 26-1-2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

VIETNAM GROWTH STOCK INCOME MOTHER FUND

KEYROCK CAPITAL MASTER FUND, LTD

MWG

200.000

2

SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]

75.000

3

NORGES BANK

525.000

 

Tổng cộng

800.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4-2-2021. 

A.N