Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Thứ Bảy, 17-08-2019, 11:59
Lễ công bố Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất. (ẢNH: UBCKNN)

NDĐT - Quản trị công ty tốt giữ vai trò tối quan trọng trong việc cải thiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường vốn, nhờ đó hỗ trợ phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất (sau đây gọi tắt là Bộ Nguyên tắc) được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) công bố trong tuần qua.

Được chờ đợi từ lâu

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho biết, việc xây dựng, hình thành và duy trì một nền tảng quản trị công ty tốt luôn là một nội dung quan trọng được Chính phủ Việt Nam quan tâm, coi đây là một ưu tiên trong các chương trình phát triển kinh tế quốc gia.

Riêng đối với thị trường vốn Việt Nam, trong thời gian qua, UBCKNN và hai Sở Giao dịch Chứng khoán đã và đang nỗ lực cải thiện chất lượng quản trị công ty thông qua việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức các chương trình đào tạo, ban hành các sổ tay hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi thường niên về minh bạch, và tổ chức các hội thảo để học hỏi các thông lệ quốc tế về quản trị công ty.

“Việt Nam đã tham gia chương trình thẻ điểm quản trị công ty ASEAN trong bảy năm qua. Với những nỗ lực không mệt mỏi đó, chúng tôi nhận thấy nhận thức về quản trị công ty đã được cải thiện và thu hút sự quan tâm không những của các cơ quan quản lý mà cả các tổ chức, doanh nghiệp (DN) tư nhân cùng tham gia”, ông Trần Văn Dũng nói.

“Bộ Nguyên tắc là nỗ lực mới nhất của các bên để hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty quốc tế. Điều này giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán, với mục tiêu cao nhất là nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng thị trường vốn Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia” - Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo UBCKNN cũng cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty và theo dõi việc các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Bộ Nguyên tắc này.

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng phát biểu tải buổi lễ công bố Bộ Nguyên tắc. (ẢNH: UBCKNN)

Cải thiện kết quả hoạt động của DN

Tại phần giới thiệu về Bộ Nguyên tắc, ông Kyle Kelhofer - Giám đốc Cấp cao Khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào IFC nhấn mạnh, quản trị công ty tốt giữ vai trò tối quan trọng trong việc cải thiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn và phát triển của khu vực tư nhân nói chung.

Các chuẩn mực cao về quản trị góp phần xây dựng Hội đồng quản trị hiệu quả hơn và công tác quản trị điều hành tốt hơn, nhờ đó cải thiện quy trình ra quyết định, nâng cao hiệu quả hoạt động, và giảm thiểu rủi ro.

Bộ Nguyên tắc được ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đưa ra một loạt khuyến nghị về thông lệ quản trị công ty tốt nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trọng tâm dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam.

Bộ Nguyên tắc gồm mười nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết về các thông lệ tốt nhất, tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sáu trong số mười nguyên tắc tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng quản trị, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa tại nhiều doanh nghiệp trong nước.
Bốn nguyên tắc còn lại gồm các lĩnh vực như môi trường kiểm soát, công bố thông tin và minh bạch, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.

Bộ Nguyên tắc cũng gồm các điều khoản liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm, như thúc đẩy đa dạng giới và khuyến khích sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội trong Hội đồng quản trị.

“Dù Bộ Nguyên tắc này chủ yếu nhằm hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, các doanh nghiệp khác cũng có thể áp dụng Bộ Nguyên tắc này như một chuẩn mực cho các thông lệ tốt về quản trị công ty,” Chủ tịch UBCKNN khuyến nghị.

*Bộ Nguyên tắc quản trị

KHÁNH GIANG