Một phiên đấu thầu TPCP “hút” 8.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 18-07-2019, 11:23
Một phiên dự thầu trái phiếu Chính phủ.

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 17-7 đã huy động được tổng cộng 8.000 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,65%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-7-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,51%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có bốn thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,51%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,76%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có bốn thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,76%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,15%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 123.852,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B