Lãi suất TPCP kỳ hạn 30 năm giảm mạnh

Thứ Tư, 26-02-2020, 17:53

NDĐT - Ngày 26-2, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành và đã huy động được tổng cộng 4.821 tỷ đồng, với lãi suất huy động tại kỳ hạn 30 năm giảm mạnh, tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng nhẹ.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm, mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng.

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.666 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19-2-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.934 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19-2-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.221 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,55%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12-2-2020).

Kể từ đầu năm 2020, sau bảy phiên đấu thầu trái phiếu, KBNN huy động được 23.260 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B