27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 30-12 đến 3-1-2020

Chủ Nhật, 29/12/2019, 07:21:07
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 30-12 đến 3-1-2020, có 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, cụ thể:

* Ngày 16-1-2020, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 3-1-2020 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 6-1-2020.

* Ngày 20-1-2020, CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-1-2020 và ngày ĐKCC là 6-1-2020.

* Ngày 17-1-2020, CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-1-2020 và ngày ĐKCC là 6-1-2020.

* Ngày 22-1-2020, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-1-2020 và ngày ĐKCC là 6-1-2020.

* Ngày 4-2-2020, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (UPCoM: CT3) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-1-2020 và ngày ĐKCC là 3-1-2020.

* Ngày 14-1-2020, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-1-2020 và ngày ĐKCC là 3-1-2020.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Hanel Xốp nhựa (UPCoM: HNP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-12-2019 và ngày ĐKCC là 2-1-2020.

* Ngày 16-1-2020, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-12-2019 và ngày ĐKCC là 2-1-2020.

* Ngày 17-1-2020, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-12-2019 và ngày ĐKCC là 2-1-2020.

* CTCP Đệ Tam (HOSE: DTA) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* CTCP Đệ Tam (HOSE: DTA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 26-2-2020, CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HFB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 13-3-2020, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 19-3-2020, CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 10-1-2020, CTCP Dệt May 7 (UPCoM: DM7) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 16-1-2020, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 14-1-2020, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 15-1-2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:44 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 44 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 22-1-2020, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 10-1-2020, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 14-1-2020, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

* Ngày 20-1-2020, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-12-2019 và ngày ĐKCC là 31-12-2019.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức của các doanh nghiệp tuần từ 23 đến 27-12

LÊ MINH

Chia sẻ