Cấp mã VDM cho Công ty CP - Viện nghiên cứu Dệt may

Thứ Bảy, 06/07/2019, 16:01:56
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 6-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã VDM cho Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may.

Cụ thể, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2019/GCNCP-VSD ngày 5-7-2019 cho Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may

Tên tiếng Anh: Vietnam Textile Research Institute Joint Stock Company

Trụ sở chính: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 38624025 Fax: 024 38622867

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt may

- Mã chứng khoán: VDM

- Mã ISIN: VN000000VDM9

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 1.871.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.129.000 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 18.710.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 31.290.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu VDM phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 9-7-2019.

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và sản phẩm dệt may mới.

Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; Tư vấn, thiết kế quy trình công nghệ; xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may và môi trường; Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm về môi trường sinh thái, phòng thử nghiệm để giám định và kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm dệt may…

HÀ THÀNH

Chia sẻ