Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 6, tăng hơn 16%

Thứ Năm, 04/07/2019, 18:10:56
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 4-7, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh, tổng KLGD tháng 6 đạt 1.967.028 hợp đồng, KLGD quân tăng 16,16% đạt 98.351 hợp đồng/phiên. Còn trên thị trường cổ phiếu niêm yết, thanh khoản giảm mạnh so tháng trước, giá trị giao dịch giảm 23,2%.

Trong tháng 6, tại HNX có hai doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu mới và có sáu doanh nghiệp hủy niêm yết cổ phiếu. Tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng (ngày 28-6) là 366 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,46 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 124,6 nghìn tỷ đồng.

HNX-Index đạt 103,51 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, giảm 0,8% so thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 185 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8% so thời điểm cuối tháng 5.

Thanh khoản trên thị trường giảm mạnh so tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 27,2 triệu cổ phiếu/phiên (giảm 18,6% so tháng trước), tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 321 tỷ đồng/phiên (giảm 23,2% so tháng trước).

Chỉ số giá cổ phiếu các ngành đều giảm so tháng trước, trong đó ngành tài chính có chỉ số giảm điểm nhiều nhất, tại thời điểm ngày 28-6, chỉ số này giảm 5,51 điểm (tương ứng 3,08 % so tháng trước) xuống mức 173,25 điểm, ngành xây dựng giảm 1,19 điểm còn 121,29 điểm, trong khi đó ngành công nghiệp tăng 0,8 điểm (tương ứng 0,45%) đạt 180,43 điểm. Chỉ số LargeCap tại thời điểm cuối tháng 6 giảm 1,44 điểm (tương ứng 0,91%) so tháng trước về mức 157,07 điểm, chỉ số Mid/SmallCap giảm 0,37% về 153,57 điểm.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 6: SHB (111.350.442); PVS (55.974.898); SHS (25.448.902); HUT (21.386.454); TNG (20.511.867 ).

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch tổng cộng 15,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt mức hơn 212 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 104 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 122 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 18 tỷ đồng.

5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất: PVS (1.313.620); SHB (1.262.740); TIG (1.195.000); SHS (592.500); TNG (576.016).

5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất: PVS (1.442.849); HKB (971.800); CEO (598.000); DBC (572.043); ART (543.112).

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 323 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,35% về khối lượng và 74,37% giá trị giao dịch toàn thị trường.

* Trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh, trong tháng 6, có một mã sản phẩm là VN30F1906 đáo hạn ngày 20-6 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1912 vào ngày 21-6. Tại thời điểm cuối tháng 6 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1907, VN30F1908, VN30F1909, và VN30F1912.

Trong tháng 6, Chỉ số VN30 trên thị trường cơ sở tiếp tục giảm điểm mạnh. Với mục đích phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở, giao dịch trên TTCK phái sinh tiếp tục tăng so tháng 5. Tổng khối lượng giao dịch tháng 6 đạt 1.967.028 hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân tăng 16,16% đạt 98.351 hợp đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 6-6 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 137.917 hợp đồng. Tính chung trong sáu tháng đầu năm 2019, tổng khối lượng giao dịch trên TTCK phái sinh đạt 23.846.630 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường không có sự gia tăng đột biến như trong tháng 5 nhưng đều duy trì ở mức hơn 20.000 hợp đồng/phiên. Tại ngày cuối cùng của tháng 6, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21.718 hợp đồng, giảm 33,83% so tháng trước; trong đó, phiên giao dịch ngày 11-6 có khối lượng OI cao nhất đạt 31.451 hợp đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so các tháng trước, chiếm 91,35% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng, đạt 8,21%. KLGD tự doanh tăng so tháng trước nhưng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao dịch của nhà đầu tư trong nước, đạt 0,99%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 tăng so tháng trước, đạt 17.524 hợp đồng, chiếm 0,45% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

M.K

Chia sẻ