Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Thứ Tư, 03/07/2019, 19:29:18
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 3-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đơn vị này đã chuyển quyền sở hữu 100 nghìn cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 3844/UBCK-PTTT ngày 20-6-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

SCB Securities Company Limited

KT Zmico Securities Company Limited

MWG

100.000

Tổng cộng

100.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-7-2019.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

HÀ THÀNH

Chia sẻ