Huy động được 116 tỷ đồng TPCP

Thứ Tư, 29-07-2020, 19:11
Một phiên đấu thầu điện tử TPCP.

Ngày 29-7, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 116 tỷ đồng, lãi suất giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,74%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 16 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 và 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.708 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B