Hơn 9,7 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 3

Thứ Sáu, 03-04-2020, 15:42

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, tháng 3, HNX đã tổ chức 12 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.721 tỷ đồng trái phiếu, giảm 29% so với tháng 2.

Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 3 đạt 51,2%. Khối lượng đặt thầu tháng 2 gấp 2,83 lần khối lượng gọi thầu.

Về lãi suất, so với tháng 2, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 3 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,11-0,61%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 0,61%/năm.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt đấu thầu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

7 Năm

2

1.500.000.000.000

5.272.000.000.000

870.000.000.000

1,85 - 3,2

1,9 - 2

2

10 Năm

3

6.500.000.000.000

18.163.000.000.000

2.000.000.000.000

2,05 - 4

2,18 - 2,18

3

15 Năm

3

5.000.000.000.000

15.260.000.000.000

2.800.000.000.000

2,35 - 3,5

2,51 - 2,53

4

20 Năm

2

2.500.000.000.000

3.970.000.000.000

1.801.000.000.000

2,7 - 3,8

2,98 - 3

5

30 Năm

2

3.500.000.000.000

11.120.000.000.000

2.250.000.000.000

2,85 - 4,5

3 - 3,25

Tổng

12

19.000.000.000.000

53.785.000.000.000

9.721.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 3, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 13.819 tỷ đồng/phiên, tăng 33,6% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos đạt 39,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 0,3% so với tháng trước.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,5 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 183,7 nghìn tỷ đồng, tăng 46,96% về giá trị so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 120,2 nghìn tỷ đồng, tăng 48,21% về giá trị so với tháng trước.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt 193 tỷ đồng. Như vậy tháng 3 NĐTNN bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 31-3-2020 đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng.