Hơn 9,6 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 9

Thứ Ba, 01-10-2019, 17:34

NDĐT – Ngày 1-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 9/2019, HNX đã tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.651,825 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11% so với tháng 8/2019.

Trong đó, có 5.950 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 3.701,825 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 9 đạt 86,8%. Khối lượng đặt thầu của tháng 9 gấp 3,8 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,15%/năm, 7 năm là 3,54%/năm, 10 năm trong khoảng 3,97-4,40%/năm, 15 năm trong khoảng 4,24-4,75%/năm, 20 năm là 4,90%/năm, 30 năm là 5,23%/năm. So với tháng 8/2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 9 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,12-0,22%/năm.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

1

500.000.000.000

2.901.000.000.000

500.000.000.000

3,15 - 4

3,15 - 3,15

2

7 Năm

1

500.000.000.000

1.960.000.000.000

500.000.000.000

3,45 - 4,2

3,54 - 3,54

3

10 Năm

5

3.500.000.000.000

13.483.000.000.000

2.222.000.000.000

3,95 - 5,5

3,97 - 4,4

4

15 Năm

6

5.379.825.000.000

21.301.000.000.000

5.379.825.000.000

4,2 - 5,9

4,24 - 4,75

5

20 Năm

1

500.000.000.000

1.995.000.000.000

500.000.000.000

4,86 - 5,5

4,9 - 4,9

6

30 Năm

1

750.000.000.000

1.570.000.000.000

550.000.000.000

5 - 5,8

5,23 - 5,23

Tổng

15

11.129.825.000.000

43.210.000.000.000

9.651.825.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 9, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 915 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% về giá trị so với tháng 8/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 799 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 84,9 nghìn tỷ đồng, giảm 26% về giá trị so với tháng 8/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 98 tỷ đồng.

Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30/9/2019 đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

X.B