Hơn 6.400 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thứ Tư, 17-06-2020, 15:47
Ảnh minh họa.

NDĐT - Ngày 17-6, HNX tổ chức đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành và đã huy động được tổng cộng 6.414 tỷ đồng, với lãi suất huy động tại kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm.

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.435 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,95%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-6-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-6-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-6-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 479 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-6-2020).

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 74.107 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B