Hơn 32 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 7

Thứ Năm, 01-08-2019, 18:57
Một phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

NDĐT - Tháng 7/2019, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 32.081 tỷ đồng trái phiếu, tăng 188% so với tháng 6/2019.

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 7/2019 đạt 89%. Khối lượng đặt thầu của tháng 7 gấp 3,2 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 3,55-3,75%/năm, 7 năm là 3,97%/năm, 10 năm trong khoảng 4,44-4,62%/năm, 15 năm trong khoảng 4,68-4,94%/năm, 20 năm trong khoảng 5,15-5,42%/năm, 30 năm trong khoảng 5,51-5,60%/năm. So với tháng 6/2019, lãi suất trúng thầu tháng 7/2019 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,20-0,43%/năm.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

2.500.000.000.000

7.450.000.000.000

1.550.000.000.000

3,45 - 4,1

3,55 - 3,75

2

7 Năm

1

500.000.000.000

1.950.000.000.000

100.000.000.000

3,97 - 4,5

3,97 - 3,97

3

10 Năm

5

13.500.000.000.000

43.012.000.000.000

13.500.000.000.000

4,35 - 4,9

4,44 - 4,62

4

15 Năm

5

13.500.000.000.000

45.930.000.000.000

12.403.000.000.000

4,6 - 5,4

4,68 - 4,94

5

20 Năm

3

4.000.000.000.000

13.328.000.000.000

2.557.000.000.000

5,1 - 6,1

5,15 - 5,42

6

30 Năm

2

2.000.000.000.000

5.625.000.000.000

1.971.000.000.000

5,4 - 6,4

5,51 - 5,6

Tổng

20

36.000.000.000.000

117.295.000.000.000

32.081.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 899 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 97,2 nghìn tỷ đồng, tăng 40% về giá trị so với tháng 6/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 951 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 96,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,2% về giá trị so với tháng 6/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 98 tỷ đồng.

X.B