Hơn 3.000 tỷ đồng tiếp tục đầu tư vào TPCP

Thứ Năm, 26-09-2019, 09:35
Một phiên dự thầu trái phiếu Chính phủ.

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 25-9-2019 và đã huy động được tổng cộng 3.050 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,54%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-8-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,24%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,23%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-8-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất 5,23%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 153.991,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B