Gỡ khó cho người dân sau vụ "đổi 100 USD"

Thứ Năm, 21-11-2019, 18:39
(Ảnh minh họa: NHNN)

NDĐT - Tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành, hành vi vi phạm “Mua, bán, thanh toán bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD” sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và có hiệu lực từ ngày 31-12-2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.

Phạt cảnh cáo đối với mua, bán, thanh toán dưới 1.000 USD

Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Mức phạt 20-30 triệu đồng cũng áp dụng với một trong các hành vi: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt 80-100 triệu đối với mua, bán, thanh toán từ 100.000 USD

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý đổi ngoại tệ; không hướng dẫn, kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật; làm đại lý đổi ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;...

Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 200-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định.

Nghị định cũng quy định rõ, đối với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã được ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP nêu trên để giải quyết.

Nghị định 88/2019/NĐ-CP ban hành gồm có 4 Chương và 59 Điều. Trong đó, nội dung chính của Nghị định là các quy định cụ thể về các hình thức xử phạt hành chính, hình phạt bổ sung, mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng về: Quản lý và sử dụng giấy phép; Quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; Quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; Quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; Quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; Quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; Quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quy định về bảo hiểm tiền gửi; Quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Quy định về chế độ thông tin, báo cáo; Quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; Quy định về mua, bán và xử lý nợ; Quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

>>Miễn tiền phạt cho người đổi 100 USD tại tiệm vàng

>>Chỉ đạo về vụ việc phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD

GIANG KHÔI