Giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán

Thứ Năm, 19-03-2020, 14:52

NDĐT - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết sẽ miễn phí sáu dịch vụ và giảm giá chín dịch vụ chứng khoán nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Việc miễn và giảm giá 15 loại dịch vụ sẽ được áp dụng từ hôm nay (19-3).

Cụ thể, thông báo của Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, công văn số 610/VPCP-KTTH ngày 10-3/-020 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Tài chính đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tất cả các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá, trên cơ sở đó đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18-3-2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, sáu dịch vụ chứng khoán không thu và được miễn hoàn toàn bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Hơn nữa, cũng theo thông tư số 14/2020/TT-BTC Bộ Tài chính còn giảm giá từ 10% - 50% chín dịch vụ.

Cụ thể, giảm 10% đối với dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở; thị trường phái sinh; và dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15%-20% đối với dịch vụ quản lý vị thế và quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30%-50% đối với dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; và dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19-3-2020 đến hết ngày 31-8-2020).

“Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết” – thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ.

>>Nhiều công ty và cổ đông lớn đăng ký mua lại cổ phiếu

>>Sẽ giảm giá nhiều dịch vụ chứng khoán hỗ trợ nhà đầu tư

>>Toàn dân chung tay phòng, chống Covid-19 và khắc phục hạn hán

>>Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh lãi suất điều hành

>>UBCKNN triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp

>>Cần tin tưởng vào nội lực nền kinh tế Việt Nam

KHÁNH GIANG